Vintage Xà phòng nước Marseille Hoa oải hương IKParis

Vintage Xà phòng nước Marseille Hoa oải hương IKParis

DƯỠNG ẨM, LÀM MỀM, BỔ DƯỠNG, LÀM DỊU

Sản xuất của Pháp

Vintage Collection Marseille Liquid Soap – Lavender / Hoa oải hương

500 mL & 1L

DƯỠNG ẨM, LÀM MỀM, BỔ DƯỠNG, LÀM DỊU

Sản xuất của Pháp

Vintage Collection Marseille Liquid Soap – Lavender / Hoa oải hương

500 mL & 1L