Vintage Xà phòng nước Marseille Hoa hồng IKParis

Vintage Xà phòng nước Marseille Hoa hồng IKParis

DƯỠNG ẨM, LÀM MỀM, BỔ DƯỠNG, LÀM DỊU

Sản xuất của Pháp

Vintage Collection Marseille Liquid Soap – Rose Rose / Hoa hồng

500 mL & 1L

DƯỠNG ẨM, LÀM MỀM, BỔ DƯỠNG, LÀM DỊU

Sản xuất của Pháp

Vintage Collection Marseille Liquid Soap – Rose / Hoa hồng

500 mL & 1L