LE TANNEUR: ALINE Hand purse Red TALI3611R05

All in a flap made of smooth leather. This zippered pattern features two double stitches and Le Tanneur on silver screens.

Material: Whole cow leather

Woven lining 2 layers

Silver metal finishing accessories

Internal compartment: 3 flat compartments, 1 soft compartment, 1 compartment with a zipper and 14 compartments for visits, 1 flat compartment after.

Size: R 19.00 x C 11.00 cm

Code: TALI3611R05

Color: Red

Brand: Le Tanneur (France)

Description

Tất cả trong một nắp làm bằng da mịn. Mô hình khóa kéo này có hai đường chỉ khâu đôi và chữ Le Tanneur trên màng bạc.

Chất liệu: Da bò nguyên hạt

Dệt lót 2 lớp

Phụ kiện hoàn thiện kim loại bạc

Ngăn bên trong: 3 ngăn phẳng, 1 ngăn mềm, 1 ngăn có khóa kéo và 14 ngăn cho các visit, 1 ngăn phẳng sau.

Kích thước : R 19.00 x C 11.00 cm

Mã code : TALI3611R05

Màu sắc: Đỏ đô

Thương hiệu : Le Tanneur (France)