MIỄN PHÍ GIAO HÀNG VỚI HÓA ĐƠN TỪ 800,000VND.

Nước hoa Nobile 1942 Malvs

Logo Nobile 1942

Bạn có thể giữ bí mật không?

Giấu một bí mật! Không có gì tự nhiên hơn vì không ai, kể cả khoa học, có thể đào sâu vào tâm trí và trái tim của chúng ta.
Ngay cả cỗ máy sự thật cũng không thể sai được. Những sự thật ẩn giấu và gây sốc ẩn mình không bị xáo trộn trong tiềm thức của chúng ta và buộc chúng ta phải thao túng thực tế để biến nó trở nên hoàn hảo trong mắt người khác Đằng sau ảo tưởng biết người khác và phơi bày bản thân thông qua hình ảnh và từ ngữ được sử dụng trên mạng xã hội, rõ ràng những gì chúng ta viết hoặc đọc là tấm gương phản chiếu những gì chúng ta muốn và không phải là những gì chúng ta muốn trở thành. Cái ác được ẩn giấu trong mỗi chúng ta và chúng ta kiểm soát nó: ghen tị, hèn nhát, khinh miệt, thù hận có thể dẫn chúng ta nếu chúng ta bực tức vì những hành động không thể tưởng tượng và không thể kìm chế được.

Bí mật sẽ được giấu trong một chiếc quan tài bên trong chúng ta và chỉ xuất hiện khi chúng ta nói chuyện với chính mình trước gương: bởi vì chúng ta không thể trốn thoát khỏi một mình. Trừ khi một con quỷ cám dỗ giải phóng bí mật khỏi xiềng xích. Malvs là sự kết hợp của các nốt hương thiêng liêng (hương) và nốt hương tục tĩu (táo) pha trộn đáng ngạc nhiên.

Nước hoa Nam – Bộ sưu tập nước hoa Eau De Parfum với chiết xuất 18% tinh dầu.

 

Hương đầu : Táo, Nhũ hương, Hồng tiêu.
Hương giữa : Hương trầm, Gỗ tuyết tùng, Nhựa thơm, Hổ phách.
Hương cuối : Gỗ Guaiac, Cỏ vetiver, Xạ hương, Vani, Gỗ đàn hương.

Mũi ngửi: Chrisian Carbonnel

Chai thủy tinh :

  • 75mL e 2.536 US FL. OZ | REF :  FML101
  • 13 mL 0.44 Oz. | REF :  FML051

Nobile 1942 Logo Rond Vimoximex

750,000 VND3,900,000 VND

Xóa

Mô tả

Logo Nobile 1942

Nobile 1942 Malvs

Can you keep a secret?

Hide a secret! There is nothing more natural since no one, not even science, can ever dig into our minds and hearts.
Even the truth machine is not infallible. The hidden and shocking truths hide themselves unperturbed in our subconscious and force us to manipulate reality to make it perfect in the eyes of others. Behind the illusion of knowing others and exposing oneself through images and words spent on social media, there is clear evidence that what we write or what we read is the mirror of what we want to be and not of what what we really are. Evil lurks in each of us and we keep it in check: envy, cowardice, contempt, hatred can lead us if exasperated to unimaginable and unmentionable acts.
The secret will remain hidden in a casket inside us and comes out only when we talk to ourselves before a mirror: because we cannot escape from ourselves alone. Unless a tempting devil frees the secret from chains. Malvs is the union of sacred notes (incense) and profane notes (apple) that blend surprisingly

Men’s perfume – A collection of Eau De Parfum with a concentration of 18% of essential oil.

Top notes: apple, frankincenso, pink pepper.
Heart notes: incense, cedar wood, myrrh, Amber.
Base notes: guaiac wood, vetiver, musk, vanilla, sandalwood.

Nose: Chrisian Carbonnel

Glass Bottle:

  • 75mL e 2.536 US FL. OZ | REF :  FML101
  • 13 mL 0.44 Oz. | REF :  FML051

Nobile 1942 Logo Rond Vimoximex

Thông tin bổ sung

Kích thước N/A
Thể tích

13 mL, 75 mL